Speeladres: Helmteken 24, 5406 DK Uden | Postadres: Postbus 388 5400 AJ UDEN | Telefoon: 0413-287715/ 06-30805411 | Contact: info@ttvsmash73.nl 

Rabobank: NL69RABO 0157438155

Bestuur en de Commissies TTV SMASH'73/YOB

TTV Smash'73/YOB is een echte vereniging met verschillende soorten leden en een dagelijks bestuur, dat ieder jaar door de leden opnieuw wordt gekozen op de algemene ledenvergadering. De meeste taken worden binnen het bestuur ingevuld, welke er momenteel als volgt uit ziet:

Bestuur:
Voorzitter                      :
Niek Sanders, (tel:  06-40077724)

Secretaris                      : Marco van de Ven (tel: 0412-769004)
Penningmeester             : Rene van Dijk (tel: 06-14201450)

Overige commissies en functies binnen de vereniging:
PR & Evenementen-     
            commissie         : Marloes v.d. Locht (voorzitter), Marieke Meijer  (vice-voorzitter), Michiel Hagen,
                                                 René de Klijn, Nick van Breda, Henk van Heeswijk en Marco van de Ven (Open Udense)
Wedstrijdsecretariaat    : Michiel Hagen
Kascontrole                   : Remy Jacobs, Rob Damink
Trainers                        : Han Gootzen, Michiel Hagen en René de Klijn
Beheercommissie          : Remy Jacobs en Rob Damink

Webmaster                   : Henri van Santen

CONTACT
Met iemand van het bestuur of commissie, klik dan op de naam van die persoon hierboven
waarna een contactformulier kan worden ingevuld.
Hierna wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.
(Bij namen waar u na klikken geen contactformulier te zien krijgt, moet deze nog worden aangemaakt
 Het verzoek is dan om uw contact verzoek naar een ander kaderlid van de vereniging te sturen)