Speeladres: Helmteken 24, 5406 DK Uden | Postadres: Postbus 388 5400 AJ UDEN | Telefoon: 0413-287715/ 06-30805411 | Contact: info@ttvsmash73.nl 

Rabobank: NL69RABO 0157438155

Openingstijden

De vereniging kent de volgende openingstijden:

 Maandag  20:00 – 22:00  Vrij spelen
 Dinsdag  19:30 – 21:00*  Training jeugd + senioren
 21:00 – 22:00  Vrij spelen
 Vrijdag  20:00 – 00:00**  Competitie senioren

*    Voorafgaand aan trainingen zal de zaal tenminste 15 minuten eerder geopend zijn.

**  Voorafgaand aan competitie zal de zaal tenminste 15 minuten eerder geopend zijn.